Сочинение для 4 класса на казахском языке зима

«Столовые» для птиц. Зима – трудное время для птиц, особенно если она суровая и многоснежная. Қазақстан Республикасының "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабының 6) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген.